Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Oferta Locuri de Munca

Consiliul de strategii universitare

Consiliul de strategii universitare este un organism consultativ al instituţiei Rectorului, cu rol de sfătuire/ghidare a acestuia  în luarea/ pregătirea deciziilor majore pentru universitate, cum sunt cele privind strategiile pentru: educaţie, cercetare, dezvoltarea infrastructurii şi managementul financiar, relaţiile internaţionale, etc.

Consiliul de strategii universitare, prin strategiile propuse, asigură proiectarea viitorului universităţii şi identifică mijloacele prin care acesta poate fi materializat în concordanţă cu misiunea asumată, obiectivele planului strategic al universităţii şi cele ale planului managerial al rectorului.

Consiliul de strategii universitare este constituit din 11 personalităţi marcante ale mediului academic şi economic , desemnate de Rector.

Membrii Consiliului de Strategii Universitare al USAMV Cluj-Napoca

 1. Conf. dr. Adrian Oros-Prorector cu dezvoltarea instituţională- Preşedinte
  tel.:      
  E-mail:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 1. Prof.dr. Cornel Cătoi- Rector- Vicepreşedinte
  tel.: 
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 1. Prof.dr.h.c. Martin H. Gerzabek - Rector Universitatea Boku Viena, Austria
 2. Prof.dr.h.c. Eric Haubruge – Prorector Universitatea din Liege, Belgia
 3. Prof.dr.h.c. Stefano Grego- Delegatul rectorului pentru relaţii internaţionale,  Universitatea Tuscia-Viterbo, Italia
 4. Ing. Claudiu Necşulescu- Preşedinte SC Jidvei SRL, Jidvei, jud. Alba
 5. Ing. Horia Ciorcilă-Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania
 6. Ing. Ovidiu Turcu- Preşedintele consiliului de Administraţie al SC Dacia Service Cluj-Feleac S.A
 7. Ing. Dan Păucean – Director general SC”La Lorraine”, SRL România
 8. Ing. Claudiu Coşier- Director general Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cluj-Napoca
 9. Conf.dr. Viorel Andronie- preşedintele Colegiului Medicilor Veterinari din România