Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Secretariat

Secretar şef universitate
Teodora Puşcaş 

 

Tel: + 40 264 596384, int. 375 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tedy

 

Atribuţii: Coordonează activitatea secretariatelor facultăţilor, secretariatului rectorat, secretariat prorectorat, secretariat Senat, arhiva şi registratură urmărind aplicarea corectă a legislaţiei specifice privind: admiterea, înmatricularea studenţilor, probleme de învăţământ, probleme studenţeşti, acte de studii, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, arhivarea documentelor, curierat şi registratură

Secretar Senat
Dr. Anca Aurora Popovici

 

Tel: + 40 264 596384, int. 376
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

anca

 

Atribuţii: convocarea membrilor Senatului la şedinţe, distribuirea materialelor de şedinţă; participarea la şedinţele Senatului, întocmirea proceselor verbale; redactarea hotărârilor de Senat şi comunicarea acestora pentru publicare pe site-ul universităţii.

Secretar Rectorat
Doina Doboşi 

 

Tel: + 40 264 596384, int. 119
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

doina

 

Atribuţii: participă la şedinţele Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Director al SDE întocmind procesele verbale de şedinţă; redactarea hotărârilor luate de către cele două organe de conducere şi comunicarea către cei interesaţi; convocarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Director al SDE pentru şedinţe; întocmirea unor materiale cu caracter documentar, statistic, etc., legate de activitatea celor două organe de conducere.

Secretar Prorectorat
Dr. Sorina Dârjan 

 

Tel: + 40 264 596384, int. 153
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sorina

 

Atribuţii: redactarea unor materiale sau lucrări elaborate de către prorectori şi difuzarea acestora celor interesaţi; anunţarea persoanelor convocate de către prorectori la şedinţele de lucru; întocmirea proceselor verbale de şedinţă; întocmirea şi centralizarea datelor statistice; preluarea şi prezentarea spre rezolvare a corespondenţei prorectorilor; executarea de fotografii cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale.

Secretar acte studii
Safta Daniela

 

Tel: + 40 264 596384, int. 199
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

 

Atribuţii: gestionează, întocmeşte şi eliberează actele de studii ale absolvenţilor studiilor de licenţă, master, doctorat, departament pedagogic, cursuri postuniversitare; întocmeşte şi eliberează carnetele de conducere a tractorului; verifică concordanţa datelor înscrise pe diplomă cu cele primite de la secretariatele facultăţilor; completează registrul de evidenţă a diplomelor trecând pe diplomă numărul de ordine, data eliberării; ţine evidenţa şi eliberează foi matricole; întocmeşte şi eliberează duplicare după actele de studii; întocmeşte şi eliberează certificate de studii pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor.

Secretar Doctorat
Rodica Oana

 

Tel: + 40 264 596384, int. 403
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

rodi

Secretar ID/FR
Florina Vaida

 

Tel: + 40 264 596384, int. 283
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

florina

Facultatea de Agricultură
Aurica Cătinaş

 

Tel: + 40 264 596384, int. 134
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facultatea de Agricultură
Anca Monica Florea

 

Tel: + 40 264 596384, int. 134
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facultatea de Horticultură
Felicia Jugastru

 

Tel: + 40 264 596384, int. 117
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Facultatea de Horticultură
Leontina Ileana Simionca

 

Tel: + 40 264 596384, int. 117
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facultatea de Horticultură
Natalia Lazăr

 

Tel: + 40 264 596384, int. 117
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 natalia

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Laura Gabriela Irimieş

 

Tel: + 40 264 596384, int. 192
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facultatea de Medicină Veterinară
Diana Pop

 

Tel: + 40 264 596384, int. 192
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facultatea de Medicină Veterinară
Lucia Mureşan

Tel: + 40 264 596384, int. 192
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Almentelor
Simona Diana Coroianu

 

Tel: + 40 264 596384, int. 118
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.