Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biroul Senatului USAMV

Preşedinte Senat: Prof. univ. dr. Ioan Oroian
Vicepreşedinte : Prof.univ.dr. Ioan Groza

I. Comisia de învățământ, resurse umane și asigurarea calității
Preşedinte: Prof. univ. dr. Roxana Vidican

II. Comisia de cercetare, inovare și transfer tehnologic
Preşedinte: Prof. univ. dr. Sevastița Muste

III. Comisia administrativă, de patrimoniu și management financiar
Preşedinte: Prof.univ. dr. Teodor Rusu

IV. Comisia socială şi cu probleme studenţeşti
Preşedinte: Prof.univ. dr. Marcel Dîrja

V. Comisia de relaţii internaţionale şi strategie instituțională
Preşedinte:  Prof.univ. dr. Felix Arion

VI. Comisia pentru cartă, regulamente, etică și incompatibilități
Preşedinte:  Conf.dr. Leon Muntean