Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Preluarea dosarelor de admitere ale studenţilor străini

1. Referentul de la Biroul de Relaţii Internaţionale preia dosarul de candidatură de la Registratura Universității sau ȋn unele cazuri direct de la candidat

2. Referentul BRI, preia doar dosarele candidaţilor din ţările membre şi non membre UE, CE şi CEE

3. Referentul de la Biroul de Relaţii Internaţionale, verifică documentele și anunţă candidatul în situaţia în care unul dintre documentele trimise nu sunt în conformitate cu condiţiile prevăzute de lege

5. Referentul de la Biroul de Relaţii Internaţionale predă un set de documente decanatului facultăţii la care solicitantul doreşte să se înscrie

6. Referentul de la Biroul de Relaţii Internaţionale concepe o adresă de ȋnaintare către Ministerul Educaţiei Naționale, în funcţie de ţara de origine a solicitantului

7. Referentul de la Biroul de Relaţii Internaţionale concepe adresa de înaintare către CNRED  (Centrul Naţional de Recunoaştere și Echivalare a Diplomelor) pentru solicitanţii din ţările membre UE, CE, SEE, în vederea obţinerii Atestatului

8. Referentul de la Biroul de Relaţii Internaţionale concepe adresa de înaintare către MEN (Ministerul EducaţieiNaționale) pentru solicitanţii din ţările  care nu sunt membre UE, CE, SEE, ȋn vederea obținerii Scrisorii de Accept la studii

9. Referentul de la Biroul de Relaţii Internaţionale trimite adresa de înaintare împreună cu documentele verificate prin curier la Minister

10. În momentul emiterii Scrisorii de Accept respectiv a Atestatului, de către Minister, referentul BRI păstrează o copie şi înmânează originalul secretarului de la decanatul facultăţii