Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Tarife și taxe

1

Taxele aprobate în senatul din data de 11.02.2015 sunt valabile pe anul universitar 2015-2016.

Admitere la facultate, master:

Învăţământ de licenţă zi

Facultatea

Specializările

Taxa de şcolarizare(lei)

Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Agricultură

3.000 

100

Agricultură (limba franceză)

3.000 euro

100

Montanologie

3.000

100

Biologie

3.000

100

Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industrie alimentară

3.000

100

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

3.000

100

Horticultură

Horticultură

3.000

100

Peisagistică

3.000

100

Inginerie economică în agricultură

3.000

100

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

3.000

100

Inginerie şi management în industria turismului

3.000

100

Silvicultură

3.000

100

Măsurători terestre şi cadastru

3.000

100

Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

3.000

100

Piscicultură şi acvacultură

3.000

100

Biotehnologii agricole

3.000

100

Biotehnologii în industria alimentară

3.000

100

Biotehnologii în medicina veterinară

3.000

100

Medicină Veterinară

 

 

 

Medicină veterinară

4.800

120

Medicină veterinară (limba română, studenți NON UE)

4.000 euro

120

Medicină Veterinară (limba engleză)

5.000 euro

120

Medicină Veterinară (limba franceză)

5.000 euro

120

Știinţa şi Tehnologia Alimentelor

Tehnologia prelucrării produselor agricole

3.000

100

Controlul şi expertiza produselor alimentare

3.000

100

Ingineria produselor alimentare 3.000 100


Învăţământ de licenţă – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

Facultatea

Specializările

Taxa de şcolarizare(lei)

Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Agricultură

2.500

100

Montanologie

2.500

100

Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

2.500

100

Horticultură

Horticultură

2.500

100

Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

2.500

100

Știinţa şi Tehnologia Alimentelor

Tehnologia prelucrării produselor agricole

3.000

100


Învăţământ  master – zi

Facultatea

Specializările

Taxa de şcolarizare(lei)

Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Agricultură organică

3.000

100

Managementul resurselor naturale şi agroturistice

3.000

100

Dezvoltare rurală

3.000

100

Biologia agroecosistemelor

3.000

100

Protecţia plantelor

3.000

100

Protecţia sistemelor naturale şi antropice

3.000

100

Agricultura, schimbari climatice si siguranta alimentelor - lb. francază

3.000

100

Horticultură

Managementul producţiei horticole în climat controlat

3.000

100

Ştiinţe horticole

3.000

100

Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi

3.000

100

Biodiversitate şi bioconservare

3.000

100

Inginerie genetică în ameliorarea plantelor

3.000

100

Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate

3.000

100

Managementul ecosistemelor forestiere

3.000

100

Agribusiness

3.000

100

Economie agroalimentară

3.000

100

Zootehnie şi Biotehnologii

 

 

Managementul creşterii animalelor şi acvacultură

3.000

100

Managementul calităţii produselor de origine animalieră

3.000

100

Biotehnologii aplicate

3.000

100

Știinţa şi Tehnologia Alimentelor

Managementul calităţii alimentelor - lb. engleză

3.000

100

Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare

3.000

100

Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului

3.000

100

Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba română)

3.000

100

Gastronomie, nutriție și dietetică alimentară (limba engleză) 3.000 100


Învăţământ  master – învăţământ la distanţă (ID) şi cu frecvenţă redusă (FR)

Facultatea

Specializările

Taxa de şcolarizare(lei)

Taxe de admitere (lei)

Agricultură

Protecţia plantelor

3.000

100


Doctorat cu frecvență și frecvență redusă

Domeniu

Taxa de școlarizare (lei)

Taxa de admitere (lei)

Agronomie

5.000

150

Horticultură

5.000

150

Zootehnie

5.000

150

Biotehnologii

5.000

150

Medicină Veterinară

5.000 150


Alte taxe

2. Transferări

200

3. Reînmatriculări

500

4. Repetarea examenului de licenţă

200

5. Repetarea examenului de absolvire

100

6. Recuperarea unor activităţi practice

  • absenţe nemotivate lucrări practice                     10 /oră fizică
  • restanţe examen 3,4                                         100
  • rereexaminări, examene creditate                        100
  • examene de diferenţă                                       100

7. Eliberare de duplicate (acte de studii)

150

8. Atestat de limbă pentru masterat, doctorat 

70

9. Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru licenţă

20

10. Susţinere licenţă de către studenţii din universităţile neacreditate

700

11. Taxă susţinere publică doctorat

2.200

12. Eliberarea carnetului de student (duplicat)

15

13. Eliberarea legitimaţiei de călătorie (duplicat)

15

14. Eliberarea legitimaţiei de bibliotecă (duplicat)

15

15. Taxă şcolarizare Departament Pedagogic

Nivel I: 700

Nivel II: 900

16. Programe analitice eliberate la cerere/fisa disciplinei

200

17. Stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs peste data de 20.dec. a fiecărui an

120

18. Taxă de înmatriculare (la începutul anului)

20

19. Taxă procesare dosare pentru examene de definitivat şi gradul II

150

20. Taxă pentru cursurile de reconversie şi iniţiere profesională

150-300

21. Taxă procesare dosar pentru străini

30 euro

22. Taxă competenţă lingvistică pentru străini

250 euro

23. Taxă pentru eliberare documente școlare în limbi de circulație internațională (engleză)

20lei/pagină

 

24. Taxe de școlarizare în valută pentru cetățenii care studiază pe cont propriu în România, din state terțe UE  
 Domeniul de învățământ

 Învățământ universitar de licență, de master (euro/lună)

Învățământ postuniversitar, doctorat (euro/lună) 
 Tehnic, agronomic, științe 300 400 
 Medcină Veterinară (limba română) 400  450
 Medcină Veterinară (limba engleză/francază) 500  450
 
 Domeniul de învățământ

 Susținerea examenului de licență, de master (euro)

Susținerea tezei de doctorat (euro) 
 Tehnic, agronomic, științe 300 400 
 Medcină Veterinară (limba română) 400  700
 Medcină Veterinară (limba engleză/francază) 500  800


Achitarea integrală a  taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de o reducere de 10%.

Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai sus se reduce cu 50%.

Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.

Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii şi o singură dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română.

 

 


 

Tarife şi taxe pe anul universitar 2014-2015
Tarife şi taxe pe anul universitar 2013-2014

Tarife şi taxe pe anul universitar 2012-2013