Centrul de Practică

USAMV Cluj-Napoca

Documente necesare

Acte necesare pentru efectuarea stagiului de practica:

1. Scrisoare de intentie (accept practica)
- se completeaza, semneaza si stampileaza de catre unitatea (director, manager) in care studentul efectueaza stagiul de practica
- acest act completat se va depune la Centrul de organizare a practicii studentesti inainte de inceperea stagiului de practica.

2. Conventia - cadru (download)
- studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
- Conventia cadru se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
- Conventia cadru se va semna de catre reprezentantul centrului de practica si student
- Conventia - cadru se va prezenta la sustinerea colocviului de practica

3. Portofoliul de practica (Anexa la conventia-cadru) (download)
- studentul se va prezenta cu acest act atunci cand incepe stagiul de practica la unitatea de profil
- Portofoliul de practica se va completa de catre reprezentantul centrului de practica
- Portofoliul de practica se va semna de catre reprezentantul centrului de practica si student
- Portofoliul de practica se va prezenta la sustinerea colocviului de practica

LA FINALUL STAGIULUI DE PRACTICA STUDENTII VOR SUSTINE COLOCVIUL DE PRACTICA PENTRU SUSTINEREA COLOCVIULUI DE PRACTICA STUDENTII SE VOR PREZENTA LA COLOCVIU CU URMATOARELE DOCUMENTE:
1. caiet de practica (completat conform tematicii)
2. conventie-cadru (completata, semnata , stampilata)
3. portofoliul de practica (completat, semnat , stampilat)

Galerie foto

Responsabili practica

Colectivul nostru este alcătiut din următoarele persoane:

Șef lucr. dr. adriana morea / director centru practica

Prof. dr. Dan vÂrban / prodecan Facultatea de agriculturĂ

asist. dr. constantin toader / responsabil Facultatea de agriculturĂ

Conf. dr. tudor sĂlĂgean/ prodecan Facultatea de horticulturĂ

Șef lucr. dr. ionuȚ apahidean/ responsabil Facultatea de horticulturĂ

Prof. dr. Stelică Dărăban/ prodecan Facultatea de zootehnie Și biotehnologii

Asist. dr. Claudia Pașca/ responsabil Facultatea de zootehnie Și biotehnologii

conf. dr. mirela jimborean/ prodecan Facultatea de ȘtiinȚa Și tehnologia alimentelor

asist. dr. andrei borȘa/ responsabil Facultatea de ȘtiinȚa Și tehnologia alimentelor

Conf. dr. Alexandru gudea/ prodecan Facultatea de MedicinĂ VeterinarĂ

Asist. dr. Raul Cătană/ responsabil Facultatea de MedicinĂ VeterinarĂ

Contact

Pentru orice sugetii puteți să ne scrieți folosind formularul de mai jos1

Trimitere mesaj

Adresa

Cal. Mănăștur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania

Phone:

Email: adriana.morea@usamvcluj.ro