Sef lucr.dr.Andreea Andrecan

Învăţământul superior horticol, la Cluj, a existat ca o componentă a învăţământului superior agronomic, încă de la întemeierea Institutului de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăștur, în 1869. Până în anul 1935 când, în cadrul Institutului, a luat fiinţă secţia de Horticultură-viticultură, învăţământul superior s-a desfăşurat şi s-a dezvoltat în cadrul general al învăţământului agronomic. Cererea crescândă de specialişti horticultori pentru Transilvania şi faptul ca la Institutul agronomic din Cluj existau toate condiţiile pentru pregătirea acestora au făcut ca, în anul 1977, Ministerul Învăţământului să aprobe crearea Secţiei de Horticultură din cadrul Facultăţii de Agricultură din Cluj-Napoca. În 1990, pe baza Ordinului MIS 7751/ 27.04.1990, Secţia de Horticultură a fost transformată în Facultatea de Horticultură, forma în care ea există şi în momentul de faţă.

Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Viorel Mitre – Decan 
Conf. Dr. Erzsebet Buta – Prodecan Didactic
Prof. Dr. Mirela Cordea  – Prodecan Ştiinţific
Conf. Dr.  Tudor Sălăgean  – Prodecan Studențesc

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: anca.rotar@usamvcluj.ro

Director studii Facultatea de Horticultură

Sef lucr.dr.Dan Cătălina
Tel.: 0264 596.384 int. 179
E-mail: catalina.dan@usamvcluj.ro

Sef lucr.dr.Andreea Andrecan
Tel.: 0264 596.384 int. 179
E-mail: andreea.andrecan@usamvcluj.ro

Specializările IDFR din cadrul Facultăţii de Horticultură sunt următoarele:

Nr. crt

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1.

Horticultură

ID

Inginer

Acreditare