Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Elena Mudura – Decan
Conf. Dr. Crina Muresan – Prodecan activitate didactica
Conf. Dr. Sonia Socaci- Prodecan activitate cercetare si relatii internationale
Conf. Dr. Mirela Jimborean- Prodecan activitatea cu studentii

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: anca.rotar@usamvcluj.ro 

Directori studii Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

TPPA

Sef lucr.dr.Carmen-Rodica Pop
tel:0264 596.384 int. 219
E-mail: carmen-rodica.pop@usamvcluj.ro

Specializările IDFR din cadrul Facultăţii de Știința și Tehnologia Alimentelor sunt următoarele:

Nr. crt

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1.

Tehnologia prelucrării produselor agricole

ID

Inginer

Acreditare