Site şi platformă ID

 

Despre site

Cuprinde date sintetice privind modul de accesare şi utilizare a Platformei ID (butonul dreptunghiular dreapta);

Platforma ID este un suport interactiv pentru organizarea activităţilor la departamentul de Învăţământ la Distanţă, accesibil cadrelor didactice şi studenţilor înscrişi la aceasta forma de învăţământ.

Platforma ID asigură o comunicare organizată şi rapidă între cei care participă la procesul de învăţământ la distanţă.
Platforma ID se accesează prin butonul din dreapta “Platforma ID”, sau direct la adresa de web:
http://idfr.usamvcluj.ro/

Logare

Prima pagina ce apare oferă posibilitatea de logare a utilizatorilor autorizaţi.
Utilizatorii autorizaţi sunt de trei categorii:

 • Administratori
 • Cadre didactice
 • Studenţi

Administratorii sunt introduşi în sistem aprioric.
Introducerea în sistem a profesorilor şi a studenţilor se realizează prin operare în numele unui administrator. 
Cadrelor didactice şi studenţilor li se comunică în scris, în mod confidenţial, numele de utilizator şi parola cu care pot intra în sistemul Asistent-ID.
Logarea unui profesor sau student se acceptă dacă sunt îndeplinite ambele condiţii de mai jos:

 • utilizatorul alege specializarea şi anul de studiu la care este înscris (în cazul unui student) sau la care este titularul sau coordonatorul unei discipline (în cazul unui cadru didactic)
 • numele de utilizator întrodus este cunoscut de sistem şi se introduce parola corespunzătoare.

Facilităţi pentru studenţi

După logarea acceptată, studentul are la dispoziţie lista disciplinelor la specializarea/anul de studiu la care a intrat, sub forma unui meniu în stânga paginii. La activarea unei discipline, se oferă accesul la:

 • Fișa Disciplinei
 • Suportul de curs
 • Teste de autoverificare a cunoştinţelor
 • Posibilitatea trimiterii de rezolvări pentru proiectele lansate
 • Citirea anunţurilor specifice pentru disciplină

In partea dreaptă este afişată specializarea şi anul de studiu curent. Se oferă link-uri pentru a accesa, pentru specializarea şi anul de studiu curent:

 • Anunţurile generale
 • Planul calendaristic al convocărilor la sediul USAMV – Cluj
 • Bibliografia şi resursele web la toate disciplinele aferente

Facilitate pentru cadrele didactice

După o logare acceptată, profesorul are la dispoziţie lista disciplinelor la specializarea/anul de studiu la care a intrat, sub forma unui meniu în partea stânga a paginii.
La activarea unei discipline, se oferă acces la :

 • Fișa Disciplinei
 • Suportul de curs
 • Testele legate de disciplină, pentru verificarea corectitudinii acestora
 • Posibilitatea lansării proiectelor şi a consultării rezolvărilor trimise de către studenţi.

In partea dreaptă este afişată specializarea şi anul de studiu curent. Se oferă link-uri pentru a accesa, pentru specializarea şi anul de studiu curent:

 • Planul calendaristic la convocărilor la sediul USAMV – Cluj
 • Planul de învăţământ
 • Bibliografia şi resursele web la toate disciplinele aferente

Se oferă acces la funcţionalitatea de a publica anunţuri generale pentru specializarea şi anul de studiu curent.