Secretar

Florina Vaida
Tel.: 0264 596.384 (int. 283)
E-mail: secretariatidfr@usamvcluj.ro

Sarcinile secretariatului sunt:

  • execută toate sarcinile specifice de secretariat în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a Departamentuli ID + FR;
  • asigură transmiterea sarcinilor şi hotărârilor luate de Consiliul de conducere al Departamentului ID + FR;
  • efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa studenţilor/cursanţilor, evidenţa rezultatelor la verificările/examenele susţinute, eliberează actele necesare curente (adeverinţe, carnete de student etc.) şi unele acte de studii (foi matricole, certificate, atestate);
  • asigură legătura între studenţi/cursanţi şi Departamentul ID + FR, difuzează materialele didactice şi toate informaţiile privind planificarea diverselor activităţi didactice şi a sesiunilor de examene;
  • înscrie şi actualizează unele date din platforma e-learning;
  • întocmeşte toate actele şi documentele necesare pe formulare cu însemnele Departamentului şi utilizează ştampila numai pe semnătura directorului sau a altor persoane din conducerea Universităţii (rector, prorectori, decani);
  • planifică materialele necesare desfăşurării activităţii de secretariat şi semnalează directorului Departamentului toate neregulile constate;
  • participă la şedinţele Departamentului şi consemnează datele în registrul de procese verbale.