Misiunea departamentului

 

Şcolarizarea absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă în vederea obţinerii unei calificări superioare (nivel facultate), utilizând tehnologia de Învăţământ la Distanţă sau cu Frecvenţă Redusă.

Perfecţionare post-universitară prin organizarea de cursuri de perfecţionare (durata cel mult 1 an) şi/sau de specialitate (durata de cel puţin 1 an).

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a adulţilor în vederea reconversiei sau reactualizării cunoştinţelor, cât şi recalificarea absolvenţilor de învăţământ superior prin învăţământ la distanţă.

Extinderea reţelei de învăţământ la distanţă prin înfiinţarea de Centre teritoriale ID, şi a unor specializări Master atât în forma ID cât şi FR.