Sef lucr.dr.Cristina Hegedus

După 1989, pe baza autonomiei universitare, Facultatea de Zootehnie Clujeană a luat fiinţă, la fel ca toate celelalte facultăţi surori din ţară, funcţionând, ca urmare, independentă, structurată pe catedre, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca. Începând din 1992, în tendinţa de diversificare şi adaptare a învăţământului la condiţiile de privatizare şi liberalizare a agriculturii, învăţământul zootehnic superior din Cluj funcţionează cu doua secţii, cea de Zootehnie şi cea de Biotehnologii în agricultură, ambele cu durata studiilor de 4 ani şi cu acordarea titlurilor de inginer diplomat. Începând cu anul universitar 2001-2002 s-a înfiinţat o nouă specializare la învăţământ de lungă durată:”Piscicultură, acvacultură şi prelucrarea peştelui” cu durată de studiu de 4 ani.

Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Daniel Dezmirean – Decan 
Conf. Adriana Criste – Prodecan Didactic
Sef lucr. Dr. Coroian Cristian – Prodecan Ştiinţific
Prof. Dr.Stelian Dărăban – Prodecan Studențesc  

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: anca.rotar@usamvcluj.ro

Director studii Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Sef lucr.dr.Cristina Hegedus
Tel.: 0264 596.384 int. 322
E-mail:  cristina.hegedus@usamvcluj.ro

Specializarea IDFR din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii este următoarea:

 

Nr. crt

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1.

  Zootehnie

ID

Inginer

Acreditare